I ett samarbete med Bohusläns Museum bjöd vi in allmänheten till en utställning där dom som besökare fick en unik inblick i barnens tankar och funderingar kring julen.

Våra förskolor inspireras utifrån Reggio-Emilias filosofi och med det som grund ligger vårt fokus på att främja barns upptäckarlust, deras kreativitet och sociala engagemang.

Detta är något som har gått som en röd tråd i det ni kunde se på utställningen.

”Jul” fanns att beskåda från 24/11 2016 – 15/1 2017 på Bohusläns Museum.