Källdals förskola är byggt 1977 och ligger i Herrestad. Gården är stor och spännande, en plats för barns kreativitet, lek och lärande. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, vilket innebär att vi ser barnen som rika på resurser och uttryckssätt och vi lär tillsammans med dem. Förskolan består av fyra avdelningar, Myggan och Bikupan för de yngre barnen och Getingboet och Humlan för de äldre barnen. Våra lokaler är ljusa, inspirerande och genomtänka. I centrum på förskolan finns Torget, där barnen möter varandra från de olika avdelningarna ibland i mindre grupper och ibland tillsammans allihop. Vi öppnar och stänger även på Torget, där barnen får en mjuk start och ett lugnt avslut på dagen. Vi arbetar med rotation i arbetslagen en gång per år, då en pedagog från varje avdelning byter hemvist. Man lär känna alla barn, man får en god gemenskap i huset och pedagogerna utvecklas hela tiden.

_1090612.jpg

Kulturförskola

En bas att kunna utveckla de 100 språken

Förskolan har en kulturprofil vilket innebär att vi arbetar medvetet med att ge barnen möjlighet att uppleva kulturevenemang.

Detta yttrar sig i att vi besöker Bohusläns museum för att titta på utställningar och delta i skapande verksamhet. Vi har även ett utvecklande och nära samarbete med museet sedan flera år genom att vi årligen ställer ut barnens alster i utställningar som är öppen för allmänheten.

Vi besöker även Uddevalla Stadsbibliotek och går på teaterföreställningar.

_1040110.jpg

Grön flagg

Lärande för en hållbar framtid

Källdals förskola har Grön Flagg och arbetar medvetet med miljön i ett gemensamt projekt. Förskolans projekt under 2017-2018 heter Djur & Natur, där målet är att barnen ska utveckla ett intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi vill väcka ett intresse för naturkunskap, växter och djurliv. Vi observerar vad som händer i naturen under de olika årstiderna och varje avdelning fördjupar sig i olika delar. 

_1040110.jpg

Föräldraråd

Samverkan genom delaktighet

På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

barnen_målar_m.jpg

Värdeord

Demokrati Trygghet Utforskande Mångfald

Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål inom Matildaskolan är Språkutveckling.Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 


Öppettider

06.15-18.00

Adress

Lingatan 1
451 75 Uddevalla

Rektor
Elin Olsson

0761 07 39 75
elin.olsson@matildaskolan.se

Köket

0767 814 755

Bikupan

0703 671 035

Getingboet

0703 707 645

Humlan

0703 672 620

Myggan

0727 39 64 77