Klagomål som gäller förskola eller pedagogisk omsorg

 

När du har klagomål som rör förskola eller pedagogisk omsorg vill vi att du först vänder dig till den verksamhet som du vill klaga på. Fyll i följande blankett över vad klagomålet gäller:

Blankett för klagomål

1. Prata med förskolan 

Om du och ditt barn är missnöjda med utbildningen eller har andra klagomål kring verksamheten pratar du med personalen på förskolan eller inom pedagogisk omsorg. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem kan du gå vidare till steg 2.

2. Kontakta förskolechef

Prata med förskolechefen. Om du fortfarande inte tycker att du får hjälp eller svar kan du gå vidare till steg 3.

3. Kontakta ansvarig huvudman

Du kan också vända dig till verksamhetschefen för förskolan, för att framföra dina klagomål. Detta kan vara aktuellt om du är missnöjd med förskolechefs hantering av klagomål och/eller dennes tjänsteutövning/agerande. Du når vår huvudman på följande adress:
Hanna Olofsson