Lustfyllt lärande

Matildaskolan omfattar fyra förskolor och ett fritidshem belägna i Uddevalla och Ljungskile. Vår verksamhet präglas av värdeorden trygghet, demokrati, utforskande och mångfald.

Våra pedagogik utgår ifrån ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. Vårt fokus ligger på ett projekt- inriktat arbetssätt där barnen upptäcker och utforskar omvärlden med stöd av medforskande pedagoger. Vi iscensätter miljöerna utifrån barnens intresse och behov. Att vår mat tillagas från grunden på varje förskola ser vi som en viktig del i verksamheten, då vi anser att lärandet och utforskandet pågår hela dagen.