Av Matildaskolans fyra förskolor är Misteröds förskola den minsta. Här finns två avdelningar, Lillmusslan och Stormusslan. Förskolan är belägen mitt i bostadsområdet i Misteröd och har nära till skogen och havet. Vi pedagoger som arbetar här, har en lång erfarenhet och vi är nyfikna och vill gärna fortsätta utvecklas i arbetet med barnen. Lokalerna är ljusa och inspirerande och lockar till lek och utforskande av alla slag. Miljön är anpassad efter barnens intresse, behov och ålder. Det är barnens egen kreativitet, deras tankar och funderingar som ligger till grund för hur vi pedagoger utformar verksamheten.

Lek och lär

Utemiljöer som inspirerar

På gården finns möjligheter till socialt samspel och experimenterande av vatten och sand, plantering och annat som barnen är intresserade av. Vi hämtar vår inspiration från filosofin i Reggio Emilia, gärna i långa projekt där vi dokumenterar barnens läroprocesser.

_1040110.jpg

Föräldraråd

Samverkan genom delaktighet

På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

_1040110.jpg

Studiebesök

Utbyte av erfarenheter som inspirerar

På Misteröd har vi haft förmånen att få berätta om vår verksamhet för andra förskolor, eftersom vi regelbundet har studiebesök. Detta är jätteroligt och vi får på så sätt också utbyte av andra förskolors och pedagogers verksamhet och erfarenheter.

barnen_målar_m.jpg

Värdeord

Demokrati Trygghet Utforskande Mångfald

Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi inom Matildaskolan enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden.


Öppettider

06.30-18.00

Adress

Simhoppsvägen 6
451 77 Uddevalla

Lillmusslan

0733 96 98 80

Stormusslan

0721 97 65 00

Förskolechef
Elin Olsson

0761 07 39 75
Mail