I ett samarbete med Bohusläns Museum och Bohusläns Hembygdsförbund bjuder vi in allmänheten till en utställning där ni som besökare fick en unik inblick i några av de projekt vi har haft på Matildaskolans förskolor under året som gått. Vi inspireras utifrån Reggio-Emilias filosofi och med det som grund ligger vårt fokus på att främja barns upptäckarlust, deras kreativitet och sociala engagemang. Detta är något som har gått som en röd tråd i det ni ser i vår utställning som är på Bohusläns museum 1/6-1/9

Välkomna!

jorden-ritad.jpg