Strumpans Förskola riktar sig mot skapande verksamhet och Reggio Emilia. Strumpans Förskola ligger söder om Uddevalla. Här har vi nära till såväl skog och hav, som bibliotek och kommunikationer. Vi har fem avdelningar varav två småbarnsavdelningar. I anslutning till förskolan har vi också ett litet fritidshem med stora möjligheter.

Kulturförskola

En bas att kunna utveckla de 100 språken

Förskolan har en kulturprofil vilket innebär att vi arbetar medvetet med att ge barnen möjlighet att uppleva kulturevenemang.

Detta yttrar sig i att vi besöker Bohusläns museum för att titta på utställningar och delta i skapande verksamhet. Vi har även ett utvecklande och nära samarbete med museet sedan flera år genom att vi årligen ställer ut barnens alster i utställningar som är öppen för allmänheten.

Vi besöker även Uddevalla Stadsbibliotek och går på teaterföreställningar.

_1040110.jpg

Ateljén

Utforskande, kreativitet och reflektion

Vi har här på förskolan en egen ateljé där barnen får komma på besök i små grupper och utforska olika material och färger tillsammans med Maria Sterner och Thomas Käck. Vi anser inte att det viktigaste är att producera något, utan det är stegen på vägen dit. Genom att låta fantasin och kreativiteten få fritt spelrum tillsammans med andra som skapar tror vi ger viktiga verktyg man har till stor nytta av senare i livet. Vi vill också att ateljén ska vara en plats för reflektion.

Ett rum där barnen får tid och rum att sjunka ner i soffan med sina tankar och tillsammans med sina vänner läsa en bok eller spela ett spel.

_1040110.jpg

Föräldraråd

Samverkan genom delaktighet

På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

barnen_målar_m.jpg

Värdeord

Demokrati Trygghet Utforskande Mångfald

Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål inom Matildaskolan är språkutveckling. Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 


Öppettider

06.00-18.00

Adress

Ekhamravägen 3
459 31 Ljungskile

Förskolechef
Anna Trossö

0703 70 36 72
anna_trosso@matildaskolan.se

 

Köket

0703 70 53 25

Lillstrumpan (1år)

0703 69 93 11

Ullstrumpan (2år)

0738 05 82 98

Raggsockan (3år)

0767 82 64 47

Mockasinen (4år)/Torget

0739 76 47 22

Sockan (5år)

0705 64 03 67

Mareld (Fritids)

0705 38 83 97