Sunningevägens Förskola, som är belägen vid foten av Sunningebacken, öppnades i januari 2008 och tillhör en av fyra förskolor inom Matildaskolan. Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen, Sillen och Maneten, och två för de äldre barnen, Makrillen och Sjöstjärnan. Avdelningarna samarbetar mycket för att fler miljöer och kompetenser skall komma barnen tillgodo. Vi pedagoger roterar inom de olika arbetslagen för att inte stagnera i ”sitt” arbetslag, utan är alltid redo för att utvecklas som pedagoger och i verksamheten med barnen. Barnen blir då också trygga med fler vuxna.

Utställning på Bohusläns museum

Flera uttryckssätt 

En bas att kunna utveckla de 100 språken

För oss är det viktigt att ge utrymme för barns olika uttryckssätt, att få prova och lära genom "De 100 språken", tex genom musik, teknik, drama, konstruktion och skapande verksamhet av olika slag. Vi har ett utvecklat samarbete med museet, genom att vi årligen ställer ut barnens alster i utställningar som är öppen för allmänheten.  

_1040110.jpg

Lek och lär

Miljöer som inspirerar

Förskolans miljöer är ett av våra främsta verktyg. De ska locka barnen till lek, lärande och utforskande, både inne och utomhus. Miljöerna är föränderliga utifrån gruppens intressen och behov.
Förskolan är barnens arena och därför är möbler och inredning anpassad efter dem.

Föräldraråd

Föräldraråd

Samverkan genom delaktighet

På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

barnen_målar_m.jpg

Värdeord

Demokrati, trygghet, utforskande och mångfald

Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål inom Matildaskolan är Språkutveckling. Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 


Öppettider

06.15-18.00

Adress

Bröstsimsvägen 2
451 77 Uddevalla

Förskolechef
Elin Olsson

0761 07 39 75
elin.olsson@matildaskolan.se

Köket

0767 814 755

Sillen

0768 00 27 87

Sjöstjärnan

0761 95 43 33

Maneten

0768 00 34 72

Torget

0706 16 79 66

Makrillen

0761 92 60 88