Sunningevägens Förskola, som är belägen vid foten av Sunningebacken, öppnades i januari 2008 och tillhör en av fyra förskolor inom Matildaskolan. Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen, Sillen och Maneten, och två för de äldre barnen, Makrillen och Sjöstjärnan. Avdelningarna samarbetar mycket för att fler miljöer och kompetenser skall komma barnen tillgodo. Vi pedagoger roterar inom de olika arbetslagen för att inte stagnera i ”sitt” arbetslag, utan är alltid redo för att utvecklas som pedagoger och i verksamheten med barnen. Barnen blir då också trygga med fler vuxna.

Kulturförskola

En bas att kunna utveckla de 100 språken

Förskolan har en kulturprofil vilket innebär att vi arbetar medvetet med att ge barnen möjlighet att uppleva kulturevenemang.

Detta yttrar sig i att vi besöker Bohusläns museum för att titta på utställningar och delta i skapande verksamhet. Vi har även ett utvecklande och nära samarbete med museet sedan flera år genom att vi årligen ställer ut barnens alster i utställningar som är öppen för allmänheten.

Vi besöker även Uddevalla Stadsbibliotek och går på teaterföreställningar.

_1040110.jpg

Studiebesök

Utbyte av erfarenheter som inspirerar

På Sunningevägens förskola har vi ofta studiebesök. Vi får då möjlighet att berätta om vår verksamhet och vår Reggio Emilia-inspiration samtidigt som vi får inspiration från andra förskolor och pedagogers erfarenheter.

Dessa besök är uppskattade av de som besöker oss men också av oss då det ger oss möjlighet att utvecklas genom att vi sätter ord på vår egen verksamhet.

_1040110.jpg

Föräldraråd

Samverkan genom delaktighet

På förskolan har vi ett föräldraråd. Våra möten är öppna för alla föräldrar, men föräldrarådet har som uppgift att föra fram önskemål och delge alla om vad som händer på förskolan. Vi tycker att föräldrars delaktighet är mycket viktigt, och en tillgång i verksamheten. Många föräldrar kommer därför gärna på besök till förskolan där de kan vara delaktiga i verksamheten, och se vad barnen gör och hur de samspelar med andra barn.

barnen_målar_m.jpg

Värdeord

Demokrati Trygghet Utforskande Mångfald

Verksamheten på vår förskola utgår från de fyra värdeord som vi har enats om: Demokrati, Trygghet, Utforskande och Mångfald. Allt vi gör tillsammans med barnen är utifrån läroplanen och våra värdeord i grunden. Vårt prioriterade mål inom Matildaskolan är Språkutveckling.Vår pedagogik och barnsyn är inspirerat av Reggio Emilias förhållningssätt, vilket innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. 


Öppettider

06.15-18.00

Adress

Bröstsimsvägen 2
451 77 Uddevalla

Förskolechef
Elin Olsson

0761 07 39 75
Mail

0727 39 84 00

Köket

0767 814 755

Sillen

0768 00 27 87

Sjöstjärnan

0761 95 43 33

Maneten

0768 00 34 72

Sälen

0703 61 52 20

Makrillen

0761 92 60 88